Ändrade bokningsregler from 24 juni 2019

För att möta era behov och möjliggöra för fler att få plats på passen gör vi en mindre ändring av bokningsreglerna.

Bokning kan ske fram till 30 minuter innan passet startar. Avbokning ska ske senast 2 timmar innan passet startar. Detta gör du själv via app/web i god tid.

Detta för att reservplatserna ska hinnas fyllas på och för att så många som möjligt ska få träna. Kom därför ihåg att även avboka din reservplats om du ej hinner komma!

bokningsregler