En gyminstruktion kan vara bra om du vill komma igång med några enkla övningar och även, utifrån dina mål, få förslag på hur din träning skulle kunna effektiviseras och utvecklas ännu mer med en personlig tränare.