Autogiro

Vad innebär ett löpande autogiroavtal?
-Med detta menas att man själv måste säga upp sitt avtal till Inpuls när man inte längre vill vara medlem. Bindningstiden som man tecknat måste självklart betalas klart. Därefter gäller 1 månads uppsägning.

Kan jag själv välja när autogirot ska dras från konto?
-Nej tyvärr, samtliga dragningar sker den 28:e i varje månad. Skulle detta infalla på en helg sker dragning istället datum närmast vardag. Har du ej pengar på ditt konto så kommer ytterligare 3 försök att dra pengar från ditt konto. Om betalning ej kunnat ske inom denna tid så spärras ditt kort och du kan då betala och öppna upp ditt kort i receptionen.

Vad gäller för att teckna autogiro?
-Du måste vara 18 år för att ingå detta avtal med oss. Är du yngre måste målsman komma in till oss för att teckna kort via sitt egna konto åt dig. Du behöver även ha ett giltigt personnummer för att kunna teckna dig för denna tjänst.

Kan jag frysa/pausa mitt kort?
- Om du har årskort kan du frysa ditt kort max. 3 månader mot en avgift på 600 kr. Obs! Frysning av kort kan aldrig ske i efterhand.

Vad händer om jag inte vill/kan träna kvar och avbryter mitt autogiro innan avtalstidens slut?
- Detta är en avbetalning på ord. årskortpris som du själv valt att istället delbetala varje månad. Avbryts avtal innan fullgjord bindningstid kommer ärendet skickas vidare till Inkasso.