Bra att veta

Autogiro

Här hittar du de vanligaste frågorna/svaren vad gäller autogiro.

Läs mer

Övriga frågor om träningskort

Vad händer om jag tappat mitt träningskort? När får man börja träna på Inpuls? Dessa frågor & svar finner du här.

Läs mer

Trivselregler

Vi är många som vill träffas, trivas och träna. Då krävs det att alla hjälps åt. Det är inte så svårt. 

Läs mer

Träning på obemannade tider

Som medlem på Inpuls kan du alltid träna kl 05-23 året runt!
Men hur gör man då receptionen är obemannad? Svaret får du här.

Läs mer

Dopingpolicy

DOPING – 100 % REN HÅRDTRÄNING
Inpuls tillhör ett av de gym som ingår i ett samarbete med Luleå Kommuns satsning mot ett dopingfritt Luleå.
Detta avtal innebär att Inpuls arbetar för en dopingfri miljö
Lag om förbud mot vissa dopingmedel. Lagen gäller för syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar frigörelsen av testosteron och klassat läkemedel kommer avstängning att ske från alla gym/anläggningar i Luleå som samarbetar mot en dopingfri miljö med omedelbar verkan.

I min egenskap som medlem på Inpuls förbinder jag mig att följa deras avtal nedan. Jag förbinder mig att avstå från bruk av dopningsmedel såvida det inte ordinerats av läkare för medicinskt bruk. I övrigt gäller Lag om förbud mot vissa dopingmedel. Vid eventuell misstanke om doping kan jag bli anmodad att göra dopingtest och förbinder mig då genom detta avtal att göra det. Jag förbinder mig även att inom 5 arbetsdagar ta ett prov på den plats gymmet anvisat.

Jag förbinder dessutom att visa upp analysresultatet för gymmets personal oavsett om resultatet är negativt eller positivt. Analysresultatet ska visas upp inom 2 månader från jag blivit anmodad att utföra testet. Om provtagning skett hos Polisen vid misstanke om dopingbrott, är jag själv skyldig tt visa detta analysresultat för gymmet. Även detta ska ske inom 2 månader från anmodan av gymmet. Jag är medveten om att underlåtelse att göra ett dopingtest eller att visa upp analysresultatet medför avstängning från samtliga gym som ingår i samarbetet 100% ren hårdträning i Luleå.

Vid händelse av att mitt dopingprov uppvisar ett positivt analysresultat eller att jag bryter mot bestämmelser i Lag om förbud mot vissa dopingmedel kommer jag avstängas under en tid av 24 månader från samtliga gym som ingår i 100% ren hårdträning. Avgifter som inbetalts och ej kan utnyttjas på grund av avstängningen, kan inte återfår utan anses som förverkade.
Detta avtal gäller från dags signerat datum samt under den tid som undertecknad är medlem på Inpuls.


Kameraövervakning

För allas säkerhet är vår entré kameraövervakad samt integrerad med vårt inpasseringssystem. Detta innebär att om du som medlem släpper in en icke medlem på obemannade tider förlorar du ditt medlemskap omgående! 

Vi har via en intresseavvägning på rättsliga grunder beslutat att kameraövervaka vår entré för att obehöriga inte ska använda Inpuls anläggning, som endast är för medlemmar på Inpuls Träning i Luleå AB.

I bedömningen har beslut tagits för att olaga intrång ej ska ske då detta är viktigt för oss som företag och er kundsäkerhet.

Samtliga nödutgångar är larmade och får endast användas vid nödläge! Vid missbruk debiteras 2000 kr för utryckningskostnad.

Vänligen Susanne, Kirsi och Pernilla

Kontakta oss vid frågor! 
info@inpuls.nu
0920-22 79 00 

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddslagen som började gälla inom EU den 25 maj och som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). 

Det är viktigt för oss på Inpuls att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund på Inpuls. Vi behöver därför dina personuppgifter för att du ska kunna registrera dig för ett medlemsskap hos oss, teckna dig för betalningsalternativet autogiro, kunna använda våra digitala tjänster såsom bokningssystem för gruppträning, använda vårt inpasseringssystem vid obemannade tider samt få personliga meddelanden, erbjudande samt nyhetsbrev. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter. Du har bland rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter som
t ex namn och kontaktuppgifter, bokning- samt köphistorik. Du kan även välja att säga upp ditt samtycke för att Inpuls kontaktar dig via e-post för erbjudanden och nyhetsbrev.

GDPR påverkar inte ditt befintliga medlemsskap på Inpuls och du behöver inte göra någonting.